www.archive-pl.com » PL » P » PWN.PL

Total: 1127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zasady pisowni i interpunkcji
  być też używany do wyodrębniania fragmentów tekstu Myślnik bywa często w druku zastępowany półpauzą 93 1 Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania 93 2 Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest są przed zaimkiem to 93 3 Myślnik przed wyrażeniem ujmującym w sposób ogólny to co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo 93 4 Myślnik używany do oznaczenia momentu zawieszenia głosu 93 5 Myślnik w miejscu w którym pojawia się element nieoczekiwany zaskakujący 93 6 Myślnik po bardziej rozbudowanych członach zdania 93 7 Myślnik i wtrącenia 93 8 Myślnik i uwagi wtrącone 93 9 Myślnik i wypowiedź narratora 93 10 Myślnik w wyliczeniach 93 11 Myślnik obok innych znaków interpunkcyjnych 93 12 Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami 93 13 Użycie myślnika dla uniknięcia dwuznaczności lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 93 1 Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania 93 2 Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest są przed zaimkiem to 93 3 Myślnik przed wyrażeniem ujmującym w sposób ogólny to co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo 93 4 Myślnik używany do oznaczenia momentu zawieszenia głosu 93 5 Myślnik w miejscu w którym pojawia się element nieoczekiwany zaskakujący 93 6 Myślnik po bardziej rozbudowanych członach zdania 93 7 Myślnik i wtrącenia 93 8 Myślnik i uwagi wtrącone 93 9 Myślnik i wypowiedź narratora 93 10 Myślnik w wyliczeniach 93 11 Myślnik obok innych znaków interpunkcyjnych 93 12 Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami 93 13 Użycie myślnika dla uniknięcia dwuznaczności 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 98 CUDZYSŁÓW 99
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629819 (2012-06-05)


 • Zasady pisowni i interpunkcji
  które w pisowni są zakończone znakiem zapytania mają charakter rzeczywistych pytań czyli tzw pytań samoistnych Zdania pytające mogą wyrażać niepewność np Co robić zdziwienie Już północ Co Północ Tak szybko tzw pytania retoryczne mogą też służyć na przykład do wyrażania ironii I któż by w drukowane nie wierzył gazety S Trembecki i oburzenia Coś ty Atenom zrobił Sokratesie C K Norwid a niektóre pytania są faktycznie formą prośby lub łagodnego nakazu Czy mógłbyś zamknąć okno Czy nie moglibyście się uspokoić Wynika stąd że mimo podobieństw zdania pytające mogą mieć dość zróżnicowaną intonację a poprawne odczytywanie zdań zakończonych pytajnikiem wymaga zrozumienia ich treści I odwrotnie rozumienie treści warunkuje przestankowanie gdyż niektóre zdania o formie pozornie pytajnej nie wymagają znaku zapytania Nie wdając się w szczegółowe analizowanie tej kwestii zalecamy następujące reguły w zakresie użycia znaku zapytania 94 1 Pytajnik na końcu zdań pytających 94 2 Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych 94 3 Pytajnik w zdaniach złożonych 94 4 Pytajnik w nawiasie 94 5 Pytajnik zastępujący znaki interpunkcyjne oddzielające 94 6 Łączenie pytajnika z wykrzyknikiem 94 7 Pytajnik na końcu i w środku zdania lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 94 1 Pytajnik na końcu zdań pytających 94 2 Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych 94 3 Pytajnik w zdaniach złożonych 94 4 Pytajnik w nawiasie 94 5 Pytajnik zastępujący znaki interpunkcyjne oddzielające 94 6 Łączenie pytajnika z wykrzyknikiem 94 7 Pytajnik na końcu i w środku zdania 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 98 CUDZYSŁÓW 99 INTERPUNKCJA POLSKA PODSUMOWANIE ANEKS KSIĘGARNIA nowości zapowiedzi
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629834 (2012-06-05)

 • Zasady pisowni i interpunkcji
  znaku interpunkcyjnego Zbyt duża liczba wykrzykników w tekście oznacza zwykle nadmierną egzaltację i z punktu widzenia większości użytkowników języka jest rażąca Użycie wykrzyknika najlepiej ograniczyć do wypadków wskazanych poniżej w regułach szczegółowych 95 1 Znak wykrzyknienia po wszelkich okrzykach zawołaniach 95 2 Znak wykrzyknienia wielokrotnie powtórzony 95 3 Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza 95 4 Użycie wykrzyknika zamiast kropki 95 5 Znak wykrzyknienia w tytułach utworów i rozdziałów 95 6 Wykrzyknik w nawiasie 95 7 Wykrzyknik po pytajniku lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 95 1 Znak wykrzyknienia po wszelkich okrzykach zawołaniach 95 2 Znak wykrzyknienia wielokrotnie powtórzony 95 3 Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza 95 4 Użycie wykrzyknika zamiast kropki 95 5 Znak wykrzyknienia w tytułach utworów i rozdziałów 95 6 Wykrzyknik w nawiasie 95 7 Wykrzyknik po pytajniku 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 98 CUDZYSŁÓW 99 INTERPUNKCJA POLSKA PODSUMOWANIE ANEKS KSIĘGARNIA nowości
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629842 (2012-06-05)

 • Zasady pisowni i interpunkcji
  zawieszenie głosu Stosowanie dwukropka należy oprzeć na następujących zasadach 96 1 Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów 96 2 Dwukropek używany do wymienienia wyrazów zwrotów objaśnianych następnie w tekście 96 3 Dwukropek a wyliczenie szczegółów 96 4 Dwukropek i podmiot szeregowy 96 5 Dwukropek i zapowiedzi w postaci jednym słowem słowem innymi słowy inaczejmówiąc itp 96 6 Dwukropek i zdania przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego 96 7 Dwukropek i przydawki rzeczowne lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 96 1 Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów 96 2 Dwukropek używany do wymienienia wyrazów zwrotów objaśnianych następnie w tekście 96 3 Dwukropek a wyliczenie szczegółów 96 4 Dwukropek i podmiot szeregowy 96 5 Dwukropek i zapowiedzi w postaci jednym słowem słowem innymi słowy inaczej mówiąc itp 96 6 Dwukropek i zdania przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego 96 7 Dwukropek i przydawki rzeczowne 97
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629850 (2012-06-05)

 • Zasady pisowni i interpunkcji
  nawiasów np ostrokątnych albo klamrowych jest możliwe jednak pominąwszy użycia specjalne np w naukach ścisłych niecelowe gdyż trzy podstawowe rodzaje nawiasów całkowicie wystarczają Za podstawowy należy uważać nawias okrągły Zwłaszcza w piśmie odręcznym można używać wyłącznie takiego nawiasu 97 1 Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny 97 2 Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia 97 3 Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia 97 4 Użycie nawiasu kwadratowego 97 5 Nawias kwadratowy do oznaczania zapisu fonetycznego 97 6 Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła 97 7 Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 97 1 Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny 97 2 Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia 97 3 Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia 97 4 Użycie nawiasu kwadratowego 97 5 Nawias kwadratowy
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629858 (2012-06-05)

 • Zasady pisowni i interpunkcji
  tego pierwszego W specyficznych zastosowaniach pojawia się też cudzysłów ostrokątny lub Cudzysłów o ostrzach skierowanych do środka jest używany do specjalnych wyróżnień w tekście i w przypadku gdy występuje cudzysłów w cudzysłowie Cudzysłów służy głównie do wyodrębniania znaczeń w pracach naukowych i w słownikach a także do wyodrębniania partii dialogowych i przytoczeń zwłaszcza w utworach poetyckich W publikacjach naukowych spotyka się też cudzysłów definicyjny o formie lub W piśmie maszynowym stosuje się cudzysłów złożony z dwu identycznych znaków a w tekstach pisanych przy użyciu komputera również stosowany nawet w książkach choć niepoprawny z punktu widzenia typograficznego gdyż symbol oznacza cal lub sekundę jednostkę geograficzną A Uwagi szczegółowe i zalecenia B Użycie cudzysłowu jako znaku cytowania C Użycie cudzysłowu ze względów znaczeniowo stylistycznych D Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 98 CUDZYSŁÓW A Uwagi szczegółowe i zalecenia B Użycie
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629866 (2012-06-05)

 • Zasady pisowni i interpunkcji
  paragrafie 83 uczynienie tekstu przystępniejszym łatwiejszym w odbiorze Z tego powodu piszący ma prawo do dość znacznej swobody w przestankowaniu Należy jednak zaznaczyć iż korzystanie z tego prawa powinno być poprzedzone głębszym namysłem gdyż zarówno nadużycie jak i niedostatek znaków interpunkcyjnych obniża wartość komunikacyjną tekstu Osoby które nie mają dużej praktyki w pisaniu powinny ograniczyć się do możliwie ścisłego respektowania zasad interpunkcji Szczególnie należy unikać nadużywania znaków prozodycznych emotywnych i sygnalizujących opuszczenie zostały one opisane w paragrafach 91 98 gdyż ich zbyt duża liczba w tekście wywołuje wrażenie nadmiernej egzaltacji autora i jest w związku z tym rażąca lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji PISOWNIA POLSKA INTERPUNKCJA POLSKA XI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85 ZNAKI ODDZIELAJĄCE UWAGI OGÓLNE 86 PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87 INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88 POMIJANIE KROPKI 89 ŚREDNIK 90 PRZECINEK 91 ZNAKI PROZODYCZNE EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92 WIELOKROPEK 93 MYŚLNIK 94 PYTAJNIK 95 WYKRZYKNIK 96 DWUKROPEK 97 NAWIAS 98 CUDZYSŁÓW 99 INTERPUNKCJA POLSKA PODSUMOWANIE ANEKS KSIĘGARNIA nowości zapowiedzi promocje oferta napisz do nas pomoc ANEKSY lista aneksów co to jest aneks czytelnia pomoc ENCYKLOPEDIA lista haseł pomoc informacja nowej generacji POLSZCZYZNA uniwersalny słownik języka polskiego słownik języka polskiego W
  http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629884 (2012-06-05)

 • Wielki słownik ortograficzny
  10 zł po 10 zł a ana po równo skrót na receptach a a a a albo anno w roku 205 A4 format A4 AA Anonimowi Alkoholicy aa ad acta arkusz autorski a a ana po równo skrót na receptach a a a a C anno ante Christum w roku przed Chrystusem a A A C a a a Ch a a Ch anno ante Christum w roku przed Chrystusem a A A C a a a C Aachen ndm AAP Australian Associated Press ndm następne A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż lista haseł o słowniku pomoc skróty zasady pisowni i interpunkcji Teraz do 20 taniej w Księgarni PWN Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych cena juz od 15 90 zł Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem cena juz od 39 90 zł Słownik frazeologiczny PWN z CD ROM oprawa twarda cena juz od 43 90 zł Słownik idiomów polskich PWN cena juz od 15 90 zł Słownik języka polskiego PWN z CD ROM oprawa twarda cena juz od 47 90 zł Słownik nazw geograficznych z
  http://so.pwn.pl/lista.php?od=0 (2012-06-05)